Zanimljivosti o energetskoj efikasnosti

Koje uštede postižemo mjerama povećanja energetske efikasnosti?

Različite mjere povećanja energetske efikasnosti rezultiraju različitim uštedama i u različitom trenutku (godini) rezultiraju isplatom investicije. To je rezultat iznosa troška investicije koji se razlikuje od mjere do mjere. Očekivane uštede energije i povrat investicije različitih mjera povećanja energetske efikasnosti je prikazan u tabeli.

MJERA POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Očekivana ušteda energije*

Povrat investicije*

Termo-izolacija (krov, spoljni zid)

oko 30%

do 6 godina

Zamjena postojećih otvora efikasnijim otvorima (prozora i vrata)

do 50%

od 6 godina

Zamjena postojeće rasvjete efikasnijom rasvjetom

do 80%

1 - 2 godine

Zamjena postojećeg sistema grijanja efikasnijim sistemom grijanja

do 35%

od 6 godina

Postavljanje termostatskih ventila na grejna tijela

do 20%

do 2 godine

* u zavisnosti od trenutnog stanja objekta sa aspekta energetske efikasnosti, trenutne potrošnje energije i troškova za energiju
** rast cijene energije pozitivno utiče na povrat investicije (manji period povrata uloženih sredstava)

Kombinovanje različitih mjera povećanja energetske efikasnosti doprinosi većoj uštedi energije. Očekivane uštede energije i povrat investicije kombinovanih mjera povećanja energetske efikasnosti je prikazan u donjoj tabeli.

MJERE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Očekivana ušteda energije*

Povrat investicije*

Termo-izolacija + Zamjena otvora + Termostatski ventili

do 70%

od 6 godina

Termo-izolacija + Zamjena otvora

do 65%

od 8 godina

Termo-izolacija + Termostatski ventili + Sistem grijanja

do 45%

od 8 godina

Zamjena otvora + Termostatski ventili + Sistem grijanja

do 65%

od 10 godina

Termo-izolacija + Zamjena otvora + Termostatski ventili + Sistem grijanja

do 80%

od 12 godina

 

Ko je najveći potrošač energije u Crnoj Gori?

Najveći potrošač energije u Crnoj Gori je sektor zgradarstva sa 40% od ukupno potrošene energije na nivou godine. Zatim slijedi transport sa 26%, te industrija sa 25%, usluge sa 4% i ostalo 5%. Dakle, najveći potencijal za uštedu energije gdje možemo primijeniti građevinske, mašinske, elektro i organizacione mjere je u sektoru zgradarstva i industrije.