Krediti za privredu

Kome su namijenjeni krediti za privredu?

Krediti za privredu su namijenjeni svim fizičkim i pravnim licima koji ostvaruju ili planiraju ostavariti prihod od sopstvene djelatnosti.

Pogledajte našu ponudu:

Kredit za Vaš posao

Kredit za mikro i mala preduzeća

Turistički krediti