Kredit za mikro i mala preduzeća

Namijenjeno pravnim licima i registrovanim preduzetnicima koji posluju duže od 12 mjeseci.

Namjena kredita: za kupovinu osnovnih i obrtnih sredstava i tekuću likvidnost

Iznosi kredita: do 10.000 eur za klijente koji prvi put koriste kredit u Alter Modusu (prvi ciklus)

                         do 30.000 eur u ponovljenom ciklusu

Rok otplate:    do 84 mjeseci (zavisno od namjene kredita)

Grejs period:  do 3 mjeseci (zavisno od namjene kredita )

 

Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta.

 

Moguće garancije: Mjenica pravnog lica, Administrativna zabrana, Sopstvena administrativna zabrana, Ugovor o jemstvu, Zaloga, Hipoteka (je moguća ali ne i obavezna garancija za kredite iznad 10.000 EUR).

Garancije se dogovaraju sa klijentom.