Kredit za Vaš posao

Ukoliko namjeravate da svoje radno vrijeme i finansijska sredstva investirate u samostalnu djelatnost, Alter Modus je kreirao kreditne proizvode koji će zadovoljiti Vaše poslovne potrebe i pomoći prilikom susreta sa izazovima koji su na tržištu.

Kredit za Vaš posao mogu koristiti fizička lica koja ostvaruju ili planiraju ostvarivanje prihoda od samostalne djelatnosti u trgovini, poljoprivredi, uslužnim djelatnostima, proizvodnji i slično.

Nudimo vam:

  • jednostavnu i brzu proceduru obrade kredita,
  • fleksibilne garancije.

Iznos kredita: do 20.000€.

Rok otplate kredita:

  • za kredite do 5.000€ - 36 mjeseci,
  • za kredite od 5.001€ do 10.000€ - 48 mjeseci,
  • za kredite od 10.001€ do 20.000€ - 60 mjeseci.

Mogućnost grejs perioda do 3 mjeseca.

Kod fizičkih lica koja se bave sezonalnim djelatnostima (turizam, poljoprivreda), postoji mogućnost sezonalnog načina otplate. Na taj način, glavnica se plaća samo u mjesecima kad se ostvaruje prihod.

 

ü Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta.

ü Potencijalni klijenti mogu aplicirati nevezano za radni status.

ü Garancije se dogovaraju sa kreditnim savjetnikom.

 

Sezonski plan otplate za kredite u turizmu:

Ročnost kredita:

- za kredit čija se otplata obavlja jednu ljetnju sezonu ročnost kredita iznosi do 12 mjeseci, od čega grejs period može iznositi do 6 mjeseci, dok se otplata obavlja od maja do oktobra, prema predviđenoj dinamici otplate;

- za kredit čija se otplata obavlja dvije ljetnje sezone ročnost kredita iznosi do 24 mjeseca, od čega grejs period može iznositi do 12 mjeseci, dok se otplata obavlja od maja do oktobra obje godine, prema predviđenoj dinamici otplate;

- za kredit čija se otplata obavlja tri ljetnje sezone ročnost kredita iznosi do 36 mjeseci, od čega grejs period može iznositi do 18 mjeseci, dok se otplata obavlja od maja do oktobra sve tri godine, prema predviđenoj dinamici otplate.

Grejs period:

- za kredite čiji je rok otplate do 12 mjeseci, grejs period je do 6 mjeseci i odobrava se u periodu od novembra do aprila;

- za kredite čiji je rok otplate do 24 mjeseca, grejs period je do 12 mjeseci i odobrava u periodu od novembra do aprila;

- za kredite čiji je rok otplate do 36 mjeseci, grejs period je do 18 mjeseci i odobrava u periodu od novembra do aprila.

 

Sezonski plan otplate za kredite u poljoprivredi:

Dinamika otplate kredita:

a) Prihod u intervalu april, maj, jun (za djelatnosti presada, rasada i plasteničke proizvodnje), Grejs period jul – mart,

b) Prihod u intervalu jul, avgust, septembar (za cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju, na otvorenom i u zatvorenom), Grejs period oktobar – jun,

c) Prihod u intervalu oktobar, novembar, decembar (primarno za stočarstvo i ostalu poljoprivrednu proizvodnju na otvorenom, kao i za plasteničku proizvodnju), Grejs period januar – septembar.

Glavnica se plaća u mjesecima kad se ostvaruje prihod.

Osluškujemo potrebe klijenata i u dogovoru s kreditnim savjetnikom možete kombinovati dvije od gore pomenute tri dinamike otplate.