Kredit za kupovinu vozila i plovila

Namjena kredita: kupovina automobila, plovila, motora

Iznos kredita:   do 5.000 eur za klijente koji prvi put koriste kredit u Alter Modusu (prvi ciklus)

                          do 10.000 eur u ponovljenom ciklusu

Period otplate: do 60 mjeseci

 

Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta.


Moguće garancije: Administrativna zabrana, Sopstvena administrativna zabrana, Ugovor o jemstvu ,Zaloga,  Mjenica pravnog lica. 

Garancije se dogovaraju sa klijentom.