Kredit za opremanje stambenih jedinica

Namjena kredita: kupovina kućinskih aparata, bijele tehnike, namještaja, klima uređaja i ostale opreme koja služi unapređenju uslova stanovanja.

Iznos kredita:     do 5.000 eur

Period otplate:   do 48 mjeseci

 

Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta.


Na raspolaganju je više garancija koje se dogovaraju sa klijentom.