Višenamjenski potrošački kredit

Namjena kredita: kupovina roba ili plaćanja usluga koje služe za zadovoljenje životnih potreba

Iznos kredita:  do 3.000 eur

Period otplate: do 36 mjeseci


Mjesečna rata je prilagođena finansijskim mogućnostima klijenta.


Na raspolaganju je više garancija koje se dogovaraju sa klijentom.