Kupovina na rate

Vodeći računa o potrebama naših klijenata omogućili smo kupovinu robe na više mjesečnih rata uz dodatne povoljnosti. Možete kupovati robu za opremanje vašeg doma ili poslovnog prostora.

POVOLJNOSTI:

- kupujte robu na rate bez kamate i bez provizije,

- rok otplate od 3 do 12 mjeseci,

- iznos do 3 000€,

- više od 24 objekta navedenih partnera širom Crne Gore u kojima možete kupovati robu na rate.

MREŽA PARTNERA

Mreža naših partnera omogućava Vam kupovinu robe bez kamate i provizije.

Pogledajte listu partnera sa kojima smo potpisali Ugovor o saradnji i pronađite partnera za svoje potrebe. Mreža partnera će se širiti u narednom periodu sa ciljem da što široj populaciji otvorimo vrata i mogućnost da svoj dom ili poslovni prostor opreme na najpovoljniji način.

 

 

PARTNER

 

DJELATNOST

ROK I IZNOS

ADRESE PRODAJNIH OBJEKATA PARTNERA

WEB SITE

TehnoPlus i

Bla Bla Shop

Bijela tehnika, računarska oprema i mobilni telefoni

Od 3 do 12 mjeseci

 

Do 3000€

Podgorica 1 - TehnoPlus XL , Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza 67

 

Podgorica 2 - Cetinjski put bb ( 500m od kružnog toka ka Cetinju)

 

Herceg Novi - Ul. Dr Jovana Bijelića bb (na

magistrali)

 

Kotor - Škaljari bb (kod autobuske stanice)

 

Budva - Zgrada Merkura (na obilaznici)

Ul.Žrtava fašizma bb

 

Bar - Ul. Jovana Tomaševića 11

 

Nikšić - Tržni Centar HDL, Bulevar 13.jula

 

Pljevlja - Ul. Mila Peruničića bb (preko puta pijace)

 

Bijelo Polje - Ul. Radomira Medojevića br. 16

 

BLA-BLA City by TehnoPlus, Podgorica

City kvart, lamela 1, preko puta Delte

 

Bla-Bla 2 by TehnoPlus Podgorica

Ul.Kralja Nikole br.19 - zgrada Metalke

 

www.tehnoplus.me

Ramond

Namještaj, tepisi i oprema za osvetljenje


Od 3 do 12 mjeseci

 

Do 3000€


Nikšić - Ozrinići bb

www.ramond.me

Tehno Max

Bijela tehnika, audio i video oprema

 

 

 

 

 

 

 


Od 3 do 12 mjeseci

 

Do 3000€

Podgorica 1- Moskovska br. 50

 

Podgorica 2 - Bul. Pera Ćetkovića 43 Stari Aerodrom

 

Podgorica 3 - 4 Jula bb

 

Bar - Vladimira Rolovica br. 13

 

Ulcinj - Bul. Đerđ Kastriot-Skenderbeg bb

 

Budva 1 - Jadranski put bb

 

Budva 2 - Jaz bb

 

Herceg Novi - Zelenika bb

 

Nikšić – 13 jula bb

 

Bijelo Polje – III Sandžačke bb

 

Berane – Ul. 29 Novembar bb

 

Cetinje – Baja Pivljanina 123

 

www.tehnomax.me


PROCES KUPOVINE

Proces obuhvata korake koje je potrebno preduzeti, od apliciranja do realizacije kredita. Učesnici u procesu su klijent/kupac, Partnerska firma i Alter Modus.

 

Prvi korak:

Klijent/kupac dobija profakturu od strane firme u kojoj planira kupiti robu. Na profakturi se nalaze proizvodi koje je klijent/kupac zainteresovan da kupi, kao i njihova maloprodajna cijena sa obračunatim dodatnim popustima, ukoliko ih firma/prodavac odobrava, uključenim PDV-om, kao i podaci o klijentu/kupcu (ime, prezime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj). Potrebno je da profaktura bude potpisana i pečatirana od strane zaposlenog lica u prodajnom objektu partnera.

 

Drugi korak:

Klijent/kupac sa profakturom dolazi u jednu od kancelarija Alter Modusa. Na osnovu priložene profakture, službenik Alter Modusa obrađuje Zahtjev za kredit. Kredit se obrađuje u visini ukupnog novčanog iznosa koji je se nalazi na profakturi.

Kredit se odobrava isključivo licu čiji podaci odgovaraju podacima fizičkog lica na profakturi.

Kreditni savjetnik nakon odobrenja kredita, informiše klijenta.

Klijent potpisuje Ugovor o kreditu.

 

Treći korak:

Klijent/kupac sa Ugovorom o kreditu odlazi u prodajni objekat Partnera. Ugovor o kreditu treba biti potpisan od strane kreditnog savjetnika u Alter Modusu i pečatiran. Podaci o klijentu/kupcu na Ugovoru o kreditu moraju biti identični njegovim ličnim podacima.

Ugovor o kreditu služi kao dokaz da su novčana sredstva odobrena od strane Alter Modusa. Na osnovu Ugovora o kreditu klijentu/kupcu se isporučuje roba.

 

KRATAK PREGLED USLOVA KUPOVINE

Kratak pregled uslova kupovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZNOS

301-3000 €

100-300 €

 

 

 

 

 

 

BROJ RATA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KAMATA

0%

PROVIZIJA

0%

KUPOVINA NA RATE se odobrava:

   • Zaposlenim licima sa stalnim zaposlenjem;

   • Zaposlenim licima sa privremenim zaposlenjem koji ostvaruju prihod po osnovu zaposlenja u kontinuitetu minimum dvanaest mjeseci;

   • Penzionerima Fonda PIO Crne Gore;

   • Fizičkim licaima koja ostvaruju prihod od samostalne djelatnosti;

Potrebna je minimum jedna garancija. Garancije se dogovaraju sa kreditnim savjetnikom.

Detaljnije informacije možete dobiti u svim Alter Modus poslovnicama ili maloprodajnim objektima naših partnera.