Misija i vizija

VIZIJA

Poslovati kao vodeća finansijska institucija specijalizovana za pružanje seta finansijskih usluga prilagođenih specifičnim potrebama mikro i malih preduzeća i preduzetnika širom Crne Gore.


MISIJA

 

Misija Alter Modusa je da optimizuje dugoročnu vrijednost poslovanja u najboljem interesu naših stejkholdera kroz pružanje kvalitetnih finansijskih usluga mikro i malim preduzećima i zajednicama u kojima posluju.

 

Iako mikro i mali preduzetnici predstavljaju ključnu bazu klijenata Alter Modusa, finansijske usluge su takođe obezbijeđene i za njihove zaposlene i klijente, čime se indirektno daje doprinos sektoru MMP-a.